Základní škola, Žebrák, Hradní 67Hradní 67, 267 53, Žebrák

Dobronauti- program na podporu rizikového chování

Akce se účastnili žáci ze zelené třídy, poutavým způsobem a za pomoci příběhu měli za úkol pomoci najít vhodné řešení dané situace.