Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Kontakty

Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Hradní 67

267 53 ŽEBRÁK

telefon 311 533 638

email spskola@tiscali.cz

Datová schránka 25yw7p5

IČ organizace 70107076

RED-IZO školy 600021564

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

Školní kalendář

  • Od čtvrtka 23. Prosince 2021 do neděle 2. Ledna 2022
  • Vánoční prázdniny
  • V pondělí 31. Ledna 2022
  • Ukončení školního vyučování v prvním pololetí
  • V pátek 4. Února 2022
  • Jednodenní pololetní prázdniny
  • Od pondělí 28. Února 2022 do neděle 6. Března 2022
  • Jarní prázdniny
  • Ve čtvrtek 14. Dubna 2022
  • Velikonoční prázdniny
Vše | Oznámení | Fotografie | Ze školy | Jídelníčky

ZE ŠKOLY Uveřejněno 1. Ledna 1970

Z Á P I S

do Základní školy, Žebrák, Hradní 67,

pro školní rok 2019 / 2020

se uskuteční

ve středu dne 3.4.2019 od 14.00 do 15.30 hod.

 

Rodiče v den zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte,

platný

návrh poradenského zařízení / PPP, SPC / k zařazení dítěte do

školy pro žáky

se speciálními vzdělávacími potřebami

do Základní školy - stejný výukový program pro žáky s LMP a

žáky bez LMP
do Základní školy speciální,

Návrh musí obsahovat doporučení k zařazení do vzdělávacího

programu

a případná podpůrná opatření

Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky,

předloží doporučení poradenského zařízení

a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

k odložení školní docházky.

Den zápisu je zároveň dnem otevřených dveří.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Jaroslava Prokopová
ředitelka školy

⎙ Vytisknout