Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Kontakty

Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Hradní 67

267 53 ŽEBRÁK

telefon 311 533 638

email spskola@tiscali.cz

Datová schránka 25yw7p5

IČ organizace 70107076

RED-IZO školy 600021564

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

Školní kalendář

  • Od čtvrtka 23. Prosince 2021 do neděle 2. Ledna 2022
  • Vánoční prázdniny
  • V pondělí 31. Ledna 2022
  • Ukončení školního vyučování v prvním pololetí
  • V pátek 4. Února 2022
  • Jednodenní pololetní prázdniny
  • Od pondělí 28. Února 2022 do neděle 6. Března 2022
  • Jarní prázdniny
  • Ve čtvrtek 14. Dubna 2022
  • Velikonoční prázdniny
Vše | Oznámení | Fotografie | Ze školy | Jídelníčky

Zrušení ředitelského volna

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 19. Listopadu 2020

Vážení rodiče, z důvodu nastalé situace se ruší ředitelské volno ve dnech 31.11 a 1.12. V těchto dnech bude probíhat výuka normálně.
Nový termín školení je stanoven na 15. a 16. března. V těchto dnech by měla být škola pro žáky uzavřena.

⎙ Vytisknout

Dočasná úprava jízdního řádu školního autobusu s platností od 18. 11. 2020

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 16. Listopadu 2020

Berounský svoz (ráno):

7:10 Beroun – Hlinky

7:15 Beroun - ulice Mládeže

7:22 Popovice

7:28 Tmaň – Slavíky

7:32 Tmaň

7:36 Suchomasty

7:46 Lochovice

8:00 Žebrák

Berounský svoz (odpoledne):

14:20 - Lochovice

14:30 - Suchomasty

14:34 - Tmaň

14:37 - Tmaň - Slavíky

14:42 - Popovice

14:52 - Beroun - ulice Mládeže

14:56 - Beroun - U Hlinek

 

Hořovický svoz - zrušen

 

Prosím, buďte na zastávce alespoň 2 – 3 minuty před plánovaným příjezdem autobusu.

Děkuji

Josef Raboch

⎙ Vytisknout

Otevření školy

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 13. Listopadu 2020

Od 18.11.2020
ŠKOLA OPĚT V PROVOZU
Rodiče žáků budou informováni e-mailem.

⎙ Vytisknout

Dočasné uzavření školy

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 30. Října 2020

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí vlády je od pondělí 2. Listopadu 2020 škola UZAVŘENA. O průběhu distanční výuky vás budeme informovat během příštího týdne.

⎙ Vytisknout

Oznámení ředitelky školy o provozu školy od 14.10. 2020

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 13. Října 2020

Vzhledem k tomu, že MŠMT během dnešního dopoledne změnilo své rozhodnutí o provozu školních družin ve školách našeho typu, zůstává naše škola v běžném provozu (strava, doprava, vyučování, družina), pouze změníme vnitřní organizační uspořádání, abychom minimalizovali setkávání žáků a dospělých různých skupin.  V případě změn vás budeme neprodleně informovat.

Děkujeme za pochopení a za spolupráci 

⎙ Vytisknout

Informace o provozu školy od 14.10. 2020

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 13. Října 2020

Podle usnesení vlády ze dne 12.10. 2020 zůstává naše škola i nadále otevřená pro vyučování. Školní družiny jsou však podle aktuálně platného rozhodnutí uzavřeny plošně ve všech školách. Není tedy možné zajistit dohled nad žáky v čase před a po vyučování a vzhledem k odlišným časovým dotacím v rozvrzích žáků jednoho svozu dovážet i rozvážet žáky svozovým autobusem.

Od středy je možné zajistit pouze ranní svoz pro žáky Berounského okruhu, ale v čase posunutém o 45 minut později (viz. níže) – autobus žáky přiveze v čase, kdy začíná vyučování. Ostatní svozy nebudou, rodiče si musí žáky dopravit sami – ráno i odpoledne. Děti je přitom třeba dopravit do školy v čase od 7:50 do 8:10 a vyzvednout hned po vyučování, učitelé zapsali dětem do notýsků časy. Pokud toto není možné zajistit, budou vaše děti až do 2.11. omluveni, popř. dostanou zadané domácí úkoly. On-line výuka v tomto období nebude – učitelé běžně vyučují. 

Stravování by mělo být standardně zajištěno ze SOŠ Hořovice, pokud bude počet strávníků nad 10 osob – budeme vás v případě změny včas informovat. Kdyby byl malý zájem, bude probíhat stravování stejně jako v červnu formou studených jídel z domova.

Na MŠMT probíhají jednání ohledně otevření školních družin v našem typu škol, ale dokud toto nebude schváleno vládou, musíme se řídit aktuálními pokyny. V případě změny vás budeme neprodleně informovat telefonicky.

Prosím vás o sdělení, zda vaše dítě bude ve dnech 14. - 23.10. docházet do školy – prozatím vycházejme ze situace, že je ŠD uzavřena a svoz funguje pouze omezeně – ranní Beroun v posunutém čase. Zároveň prosím o informaci, zda máte zájem o stravování ze SOŠ Hořovice tak, jak je běžně hlášen (mám tím na mysli např. situaci, že za tohoto stavu nebudete chtít školní obědy, ale dítě bude jíst po dovezení z vyučování doma).

Děkuji za včasnou odpověď.   Renata Holečková

Změny v jízdním řádu:
07:06  Beroun – Plzeňská brána
07:12  Beroun – ulice Mládeže
07:21  Popovice
07:25  Tmaň – Slavíky
07:28  Tmaň
07:33  Suchomasty
07:41  Lochovice
07:47  Praskolesy
07:50  Žebrák

⎙ Vytisknout

Provoz školy pokračuje v běžném režimu.

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 9. Října 2020

Oznámení termínů ředitelského volna

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 30. Září 2020

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno 

26. 10. a  27. 10. 2020

30. 11. a 1. 12. 2020 

⎙ Vytisknout

Oznámení ředitelky školy

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 16. Září 2020

Vážení rodiče,
mám potřebu Vás informovat o dění ve škole  a tím spojené pro obě strany nepříjemnosti. 

Již před začátkem školního roku Vám byl rozeslán email, kde bylo popsáno jak se v případě teploty, rýmy atd…bude postupovat, tento dopis byl dán vše rodičům na třídách k podpisu a brali jste na vědomí seznámení se s ním..

Tento týden se bohužel již u několika dětí vyskytla teplota, popř. rýma. Děti byly dány do izolace a bylo voláno rodičům.
Bohužel se nám stalo, že dítě bylo posláno po jednom dni opět do školy, kde mu byla naměřena teplota znovu.

Věřte, že ani pro mne to není příjemné, volat  a sdělovat, že Vaše dítě vykazuje příznaky nemoci, ale musím vycházet z pokynů ministerstva a být proto zodpovědná a tedy Vás na toto upozornit.

Neberte to prosím, že zde Vaše dítě nechceme, nebo proti němu něco máme. Všichni zde pracujeme s velkým nasazením a právě s láskou k Vašim dětem.
Proto Vás prosím buďme k sobě milejší a respektujme tyto pokyny…

Ještě prosím o dostupnost  na Vašich telefonech..

Z nového nařízení a z pokynů, které jsou od praktických lékařů, ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství, které se společně dohodli na tom, pokud dítě vykazuje příznaky infekčního onemocnění horních cest dýchacích a má k tomu teplotu  je dítě zpět do kolektivu puštěno až po 10 dnech. Toto má škola právo požadovat.

Vím, že je to nepříjemná situace pro všechny a věřte, že nikdo se v ní necítí dobře, ale musíme respektovat pravidla, a věřit, že virus brzy porazíme a i po těchto nepříjemnostech se budeme zase na sebe usmívat a těšit se z každého pracovního dne s Vašimi dětmi…  

Děkuji a přeji všem hlavně pevné zdraví a hodně trpělivosti.  

S pozdravem Mgr. Jana Křikavová

⎙ Vytisknout

Informace k zahájení školního roku

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 26. Srpna 2020

Informace k zahájení školního roku
Na všechny se budeme těšit dne 1.9. 2020 v 9.00hodin, kdy se dle počasí sejdeme na dvoře školy a probereme společné informace. Poté se žáci s jedním rodičem po skupinkách odeberou do svých tříd, kde jim paní učitelky předají další informace. V tento den bude probíhat přihlašování stravy, zápisy do
školní družiny a noví žáci dostanou rozpis školního svozu. Děti po zahájení školního roku tento den odcházejí domů s rodiči. 

Provoz školy vzhledem ke COVID 19
Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci bude probíhat provoz školy zatím bez ochrany dýchacích cest, pokud někdo chce dětem roušky dát, je to na jeho uvážení. Jejich nošení ale není povinností. Totéž se týká i zaměstnanců školy, společné nošení roušek není nařízeno, pokud nějaký zaměstnanec chce roušku nosit, nebude mu bráněno. Žáci budou sváženi školním autobusem, při příjezdu do školy jim budou umyty a vydesinfikovány ruce a namátkově měřena teplota. Pokud si rodič dítě bude dovážet, bude vpuštěn jen do šatny školy, kde si žáka převezme zaměstnanec a také proběhne umytí a desinfekce rukou.
Všichni zaměstnanci školy budou dbát na zvýšenou hygienu a budou žákům opakovaně připomínat základy hygieny. Úklid a desinfekce budovy a autobusu bude probíhat několikrát denně. Při pobytu v jídelně budou žáci obsluhováni a sami si nebudou jídlo odebírat ani připravovat příbory.
Při jídle budou děti rozděleny na menší skupinky. Nádoby s desinfekčním prostředkem budou k dispozici ve všech třídách, v tělocvičně, v jídelně …
Otírání rukou bude probíhat do jednorázových papírových utěrek, ručníky zatím nebudou potřeba. 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy:
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí mezi ně patří i COVID 19, kde jsou příznaky zvýšená teploty, kašel, horečka, rýma, bolesti kloubů apod..- pokud takové dítě přijde do školy a bude v doprovodu zákonného zástupce nebude vpuštěno do budovy školy, pokud bude tyto
příznaky vykazovat při nástupu do autobusu též nebude do školy odvezen. Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu dne, žák neprodleně dostane roušku a bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti a izolován od ostatních přítomných ve škole a současně bude vyrozuměn zákonný zástupce. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění jako je rýma, kašel…je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí- zde se jedná o potvrzení od lékaře. Takto zní manuál pro školy, který v této souvislosti vydalo ministerstvo školství. Sama vím, jak bude těžké tyto příznaky oddělovat a jak určit kdo do školy může a kdo ne. Proto bych Vás chtěla poprosit, pokud se Vaše dítě zjevně nebude cítit dobře a situace to dovolí neposílejte ho do školy, předejdeme tím mnoha problémům a nepříjemnostem. Nikdo nevíme jak dlouho bude tato situace trvat a nikdo nevíme jak se v ní zachovat, zkusme ji tedy nějakým způsobem zvládnout a hlavně ji ve zdraví přežít.

Děkuji za pochopení a spolupráci
S pozdravem

Mgr. Jana Křikavová
ředitelka školy

⎙ Vytisknout