Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Kontakty

Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Hradní 67

267 53 ŽEBRÁK

telefon 311 533 638

email spskola@tiscali.cz

Datová schránka 25yw7p5

IČ organizace 70107076

RED-IZO školy 600021564

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

Školní kalendář

  • Ve čtvrtek 30. Června 2022
  • Ukončení školního vyučování ve druhém pololetí
  • Od pátku 1. Července 2022 do středy 31. Srpna 2022
  • Hlavní prázdniny
Vše | Oznámení | Fotografie | Ze školy | Jídelníčky

Mikuláš - 5.12.2014

ZE ŠKOLY Uveřejněno 5. Prosince 2014 | ⎙ Vytisknout

Letos k nám spolu s Mikulášem a Andělem zavítalo i 7 čertů!!! Odešli ale s prázdnou.  I když někteří hříšníci měli namále... Čerti si je pro jistotu označili a Mikuláš všechny děti odměnil dárečky. Velký dík patří rodičům Barunky, Terezky Ch. a Tomáška J. za nadílku pro děti. Byly z ní velmi nadšené a překvapené. Děkujeme i všem čertíkům, Mikuláši a Andílkovi za návštěvu naší milované školy!

KARLŠTEJNSKÁ ČERTOVSKÁ CESTA 3.12.2014

ZE ŠKOLY Uveřejněno 4. Prosince 2014 | ⎙ Vytisknout

Vyrazili jsme za čerty až na Karlštejn. Počasí nám vůbec nepřálo, ale nám to ani nevadilo. Plnili jsme různé úkoly od čertíků, prošli jsme Peklem a nakonec došli do Nebe, kde nám všem Mikuláš s Andělem dali krásnou rolničku. Cestou jsme se podívali na spoustu zvířátek. Děkujeme za krásnou akci Domečku Hořovice a městysi Karlštejnu!

Písnička je lék - 15.10.2014

ZE ŠKOLY Uveřejněno 15. Října 2014 | ⎙ Vytisknout

Hudebně zábavný pořad u nás ve školičce, kterého se zúčastnily všechny děti. Moc pěkné vystoupení v podání p. Viktora Gul´váše. Děti se výborně pobavily, zazpívaly i zatančily. Děkujeme!!!

Kostitřes - Lochovice 25.9.2014

ZE ŠKOLY Uveřejněno 12. Října 2014 | ⎙ Vytisknout

I letos jsme se zúčastnili závodů "Kostitřes" v domové Chudobka v Lochovicích. Naši závodníci opět skvěle zabodovali. Byl to moc hezký den pro všechny děti i pedagogy. Moc děkujeme za pozvání!

Návštěva v MŠ Žebrák

ZE ŠKOLY Uveřejněno 9. Července 2014 | ⎙ Vytisknout

Dne 25. 6. 2014 byla naše škola pozvána na návštěvu v MŠ Žebrák, kde nám třída předškoláků s p. učitelkami předvedla nádherné vystoupení zvané ,,Cirkusová show´´. Moc se nám to líbilo a odměnou pro ně byl bouřlivý potlesk. Poté pro nás následovalo další milé překvapení v podobě pohoštění.

Na závěr naší návštěvy si děti začaly společně hrát na koberci, kde měly k dispozici různé stavebnice, hračky apod. Protože to pro ně byly věci nové, velmi je to bavilo.

Moc děkujeme za pozvání a na oplátku jsme slíbili, že na Vánoční besídku pozveme děti z MŠ, paní ředitelku i paní učitelky zase k nám. Už teď se těšíme a budeme se moc snažit, aby se jim u nás líbilo alespoň tak, jako se líbilo nám u nich.

CH. S. CHAPLIN

,, Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým.´´

Školní výlet do ZOO Plzeň - 11.6.2014

ZE ŠKOLY Uveřejněno 12. Června 2014 | ⎙ Vytisknout

Po několika letech jsme opět vyrazili navýlet do ZOO v Plzni. Nejprve jsme si pořádně prohlédli Dinopark. Většina dětí byla unešena z pravěkých tvorů, především z těch, co se hýbali nebo vydávali nějaké zvuky. Poté jsme si prošli Zoologickou zahradu, která se od naší poslední návštěvy hodně proměnila v ještě hezčí. Počasí jsme měli velmi teplé a slunečné, takže nesměla chybět ani zmrzlina. Výlet se opravdu povedl, děti odjížděly spokojené a plné zážitků...:-)

Dětský den - 6.6. a 9.6.

ZE ŠKOLY Uveřejněno 12. Června 2014 | ⎙ Vytisknout

Dětský den jsme letos ve škole slavili hned dvakrát. V pátek 6. června děti soutěžily ve školní družině. Plnily úkoly na pěti stanovištích, za které dostávaly do soutěžních kartiček razítka. Za vyplněnou kartu si děti na kole štěstí vytočily odměnu. 

9.června byla pro děti připravena další akce, polečně s prvním stupněm ZŠ Žebrák - Sídliště. Dětské centrum Srdíčko pro nás připravilo divadelní představení spojené se soutěžemi a písničkami.

Obě akce se dětem moc líbily!

Zapojení do projektu EU peníze školám

ZE ŠKOLY Uveřejněno 4. Března 2014 | ⎙ Vytisknout

 

Základní škola, Žebrák, Hradní 67 je zapojena do projektu „ EU peníze školám „

Číslo projektu CZ.1.07/1.4./21.2601

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

V rámci tohoto projektu, který je financován z Evropského sociálního fondu a EVROPSKÉ UNIE, byla zakoupena počítačová technika:

  • Vybavení počítačové třídy
  • Dva dataprojektory
  • Počítač a tiskárna do ředitelny k ukládání vytvořených materiálů a tisk pracovních listů pro výuku žáků

Všichni pedagogové byli proškoleni v oblasti tvorby výukových materiálů

  • Tvorba pracovních listů do výukových hodin
  • Tvorba výukových materiálů pro interaktivní tabuli
  • Tvorba materiálů v oblasti hudební výchovy

V rámci projektu byly vytvořeny výukové  materiály :

Jazyk a jazyková komunikace – slovní druhy pro 6 – 9 ročník ZŠ praktická

Matematika a její aplikace – číselné operace do 10 pro 1 – 6 ročník ZŠ speciální

Matematika a její aplikace – číselné operace do 10 000 pro 7 – 9 ročník ZŠ praktická

Jazyk a jazyková komunikace – porozumění čtenému textu pro 3 -5 ročník ZŠ praktická

Umění a kultura – nácvik písní pro 1 – 9 ročník ZŠ praktická

Člověk a příroda – roční období pro 6 -9 ročník ZŠ speciální

Člověk a společnost – povolání pro 6 – 9 ročník ZŠ speciální

Člověk a společnost – středověk pro 7 ročník ZŠ praktická

Jazyková komunikace – vyvozování písmen pro 7 -9 ročník ZŠ speciální

 

V roce 2014 bude projekt ukončen.

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

ZE ŠKOLY Uveřejněno 6. Února 2014 | ⎙ Vytisknout

ZÁPIS DO 1. TŘÍD V ROCE 2014

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č.561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vdělávání v Základní škola, Hradní 67

 

Seznam uchazečů

Uchazeč Výsledek řízení
0001 přerušení správního řízení
0002 přijat/a
0003 přerušení správního řízení
0004 přerušení správního řízení
0005 přijat/a
0006 přijat/a
0007 přijat/a

 

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2014/2015

ZE ŠKOLY Uveřejněno 8. Ledna 2014 | ⎙ Vytisknout

Z Á P I S

do Základní školy, Žebrák, Hradní 67,

pro školní rok 2014 / 2015
se uskuteční
v úterý dne 28.1.2014 od 14.00 do 15.30 hod.

Den zápisu je zároveň dnem otevřených dveří.
Těšíme se na Vás.

Rodiče v den zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte, potvrzení odborného lékaře a
návrh poradenského zařízení / PPP, SPC / k zařazení dítěte do školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
do Základní školy praktické,
do Základní školy speciální,
do Základní školy.

Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky, předloží doporučení poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa k odložení školní docházky.

 

Mgr. Jaroslava Prokopová
ředitelka školy