Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Kontakty

Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Hradní 67

267 53 ŽEBRÁK

telefon 311 533 638

email spskola@tiscali.cz

Datová schránka 25yw7p5

IČ organizace 70107076

RED-IZO školy 600021564

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

Školní kalendář

 • Od čtvrtka 23. Prosince 2021 do neděle 2. Ledna 2022
 • Vánoční prázdniny
 • V pondělí 31. Ledna 2022
 • Ukončení školního vyučování v prvním pololetí
 • V pátek 4. Února 2022
 • Jednodenní pololetní prázdniny
 • Od pondělí 28. Února 2022 do neděle 6. Března 2022
 • Jarní prázdniny
 • Ve čtvrtek 14. Dubna 2022
 • Velikonoční prázdniny
Vše | Oznámení | Fotografie | Ze školy | Jídelníčky

Informace o znovuotevření školy

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 25. Listopadu 2021

Informace o znovuotevření školy byly zaslány všem rodičům po e-mailu. Prosíme o přečtení! V pondělí bude probíhat testování, ranní svoz odpadá.

⎙ Vytisknout

COVID 19

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 18. Listopadu 2021

Ředitelka školy vyhlašuje vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s výrazným výskytem nákazy COVID - 19 na dny 19., 22., 23., 24.11. ředitelské volno. Na dny 25., 26.11. žádá ředitelka školy MŠMT o změnu organizace školního roku. Předpokládané otevření školy, spojené s testováním žáků proběhne v pondělí 29.11. Všichni rodiče budou informováni e- mailem.

Rodiče žáků do 10 let mají nárok na OČR,  potvrzení vystaví škola.

⎙ Vytisknout

Absence školní dopravy

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 12. Listopadu 2021

V úterý 16.11. 2021 z rodinných důvodu pana řidiče nepojede odpolední svoz!

⎙ Vytisknout

Vyhlášení ředitelského volna na 27. září 2021

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 10. Září 2021

Vážení rodiče,

na den 27. 9. 2021 (pondělí), vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno z důvodu uzavření školního stravování v SOU a SOŠ Hořovice.
Tento den budou žáci z výuky omluveni.

Děkuji za pochopení.

 

Mgr. Jana Křikavová
ředitelská školy

⎙ Vytisknout

Zahájení školního roku 2021/ 2022

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 26. Srpna 2021

Vážení rodiče, milí žáci, zveme vás tímto k zahájení školního roku 2021/22, jehož společná část se uskuteční na školním dvoře dne 1.září 2021 od 9:00 hod. Třídní záležitosti a testování proběhnou v kmenových učebnách. Pokud mají vaše děti potíže se zvládáním hromadných akcí, nabízíme možnost po domluvě s třídní učitelkou přijít již v 8:00 a organizační záležitosti ve třídě vyřídit před společnou částí v 9:00. Program je věnován seznámení žáků se svou třídou a vyučujícím, předání základních informací a dořešení organizačních záležitostí (rozvrh, docházka do ŠD, stravování, doprava apod.). V letošním roce je navíc povinnost hned 1.9. některé žáky otestovat – toto bude probíhat též ve třídě pod dohledem učitele s vaší dopomocí. Účast rodičů je tedy nutná. Tento den ještě nepojede školní autobus a nebude zajištěno stravování.   Dále posíláme předběžné informace o organizaci provozu školy v příštím roce s ohledem na epidemickou situaci dle závazných pokynů MŠMT a MZCR.:

 • V celém zařízení bude nadále nutný zvýšený úklid a dezinfekce všech prostor.
 • Je zakázán vstup cizích osob do budovy školy (mimo pracovníků poradenských zařízení a školní inspekce).
 • Rodiče budou předávat děti u vchodových dveří, je nutná ochrana dýchacích cest ochranným prostředkem (druh dle aktuálního pokynu MZČR).
 • Žáci naší školy jsou vyjmuti z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest, pokud jí snesou, je doporučeno její použití.
 • Vzhledem k doporučení zachovat homogenní skupiny bude režim podobný, jako v loňském roce. Prozatím bude zachován i hořovický svoz, pokud dojde ke zhoršení situace, budeme muset provoz omezit.
 • V případě podezření na výskyt onemocnění bude postup stejný, jako v loňském roce: izolace dítěte, bezprostřední informace rodičům a okamžité vyzvednutí dítěte. Z toho důvodu je bezpodmínečně nutné, aby byl alespoň jeden zákonný zástupce vždy k dosažení. Pokud toto není z pracovních důvodů nutné, bude třeba domluvit se zaměstnavatelem, že budeme kontaktovat je, a oni informace okamžitě předají. Pokud bude dítě jevit příznaky onemocnění bezprostředně při nástupu do autobusu, nebo při předávání rodičem ve škole, nebude do školy či svozu vůbec přijato. 
 • V případě potvrzení nákazy (byť jen jedním testem i bez příznaků) ve škole je postup stejný, jako v loňském roce – karanténa ostatních žáků ze třídy (popř. z autobusu) v domácím prostředí. Pokud se dalším testem onemocnění neprokáže, vrátí se děti do školy.
 • Pokud se na konci prázdnin vracíte z dovolené ze země s vysokým rizikem nákazy, je nutné počítat s povinností RT-PCR testu, popř. samoizolace (viz. informace MZd.).
 • Pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků z jedné třídy, přecházejí nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Připomínáme, že distanční výuka je povinná – forma a metody po dohodě s vyučujícím. Podmínky omlouvání absence jsou uvedeny ve školním řádu – nové znění školního řádu budeme aktualizovat na stránkách školy, též jej dostanete ve škole k dispozici v tištěné podobě.

Informace k testování

 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování), nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Ostatní žáci budou testováni 1.9. (žáci 1.ročníků mohou až 2.9. – po domluvě s vyučující), dále 6.9. a 9.9., časově upřesníme podle počtu očkovaných žáků. Žáci se k testování dostaví společně s rodiči.
 • V těchto termínech budeme testovat antigenními testy, počítejte tedy s 15 minutovým čekáním mimo budovu školy.
 • Pokud žák nebude přítomen v uvedených termínech ve škole, bude otestován nejbližší další den, kdy se do školy dostaví.
 • Na základě výsledků celoplošně v celé republice bude rozhodnuto o dalším postupu. Další testy budou prováděny pouze v případě, že se prokáže určitá míra výskytu onemocnění. ·        Pokud nechcete vaše dítě nechat otestovat, může být přesto výuce přítomno, je však vyloučeno ze cvičení a má zákaz zpěvu, bude izolováno při stravě apod. Též by bylo vyloučeno ze školní družiny.  

Prosíme vás o poskytnutí informací kvůli prvnímu testování. Vyplňte prosím návratku (popř. napište vlastní text do mailu mimo wordový formulář), abychom mohli vše dopředu připravit. Prosíme zaslat mailem na adresu školy – nejpozději do 30.8. do 12 hodin. Děkuji

Návratka ke stažení

Mgr. Jana Křikavová
ředitelka školy

⎙ Vytisknout

Informace k ukončení školního roku 2020/ 21

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 28. Června 2021

Ředitelství Základní školy, Žebrák Hradní 67, tímto oznamuje, že školní rok 2020/ 2021 končí na naší škole ve středu dne 30. 6. 2021

V tento den se nekoná svoz ani rozvoz žáků školním autobusem. Počítáme s tím, že si přijedete společně s Vašimi dětmi vyzvednout vysvědčení a všichni slavnostně ukončíme letošní školní rok.

Program:
Informace ředitelky školy
Rozdání vysvědčení ve dvoře školy, prosím o větší rozestupy a roušky nebo respirátory pro doprovod dětí

Svačina ani oběd na tento den není objednána.

P O Z O R !!! Začátek v 9.00 h - přepokládáný konec v 10.00 h

Doufáme, že pro vysvědčení přijedou všechny děti.

Znovu se sejdeme ve středu 1. 9. 2021 v 9.00 h, kdy začíná nový školní rok. V tento den nejede školní autobus, ani nebude zajištěna svačina a oběd. Bude pouze krátké zahájení nového školního roku, předání informací nově nastupujícím žákům a jejich rodičům, vyplnění přihlášek do školní družiny, přihlášení stravování.
V tento den očekáváme opět s dětmi i vás rodiče.

Hezké a klidné prázdniny za celý kolektiv přeje

Mgr. Jana Křikavová
ředitelka školy

Poslední testování nás bude čekat ještě v úterý dne 29. 6. 2021 - bohužel nejde zrušit z mého popudu, pokud h nezruší samotná laboratoř testovat musíme.

⎙ Vytisknout

ZÁPIS 2021/22

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 22. Března 2021

Do Základní školy, Žebrák, Hradní 67

pro školní rok 2021/ 2022

se uskuteční 

ve čtvrtek dne 1. 4. 2021 od 13.00 h

 Jelikož se bude konat zápis v době prázdnin, bude možná Vaše přítomnost (i přítomnost dítěte) v budově školy. Provedeme Vás školou a vše vyřešíme ústně. Zápis bude probíhat formou předání dokumentů nebo osobně ale jen po předchozí telefonické domluvě, abychom zamezili případnému setkávání více lidí pohromadě. Čas Vám bude sdělen na telefonním čísle 311 533 638.

 Rodiče v den zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte, platný návrh poradenského zařízení / PPP, SPC / k zařazení dítěte do školy pro žáky  se speciálními vzdělávacími potřebami do Základní školy - stejný výukový program pro žáky s LMP a žáky bez LMP do Základní školy speciální.
Návrh musí obsahovat doporučení k zařazení do vzdělávacího programu a případná podpůrná opatření.

Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky, předloží doporučení poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa k odložení školní docházky.

 Veškeré podklady pro zápis nebo odklad školní docházky na rok 2021-2022, je možné zaslat poštou nebo do datové schránky 25yw7p5.

TĚŠÍME SE NA VÁS.

Mgr. Jana Křikavová
ředitelka školy

Mgr. Renáta Holečková
zástupkyně ředitelky

⎙ Vytisknout

Uzavření školy od 1. března 2021

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 27. Února 2021

Od 1.3.2021 škola z vládního nařízení zavřena, sledujte  prosím informace na e-mailech.
Děkuji

Mgr. Jana Křikavová
ředitelka školy

⎙ Vytisknout

Dodatek k vyúčtování dopravy a stravy

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 14. Ledna 2021

V Žebráku dne 14.1.2021

Vyúčtování dopravy a stravy probíhá vždy na základě počtu odjetých svozů a odebrané stravy. Svozy se zaznamenávají každý den do aplikace v telefonu. Pokud jede žák oba svozy má v ten den dvě čárky, pokud jen jednu jízdu, je za ten den jen jedna čárka.
Toto vyúčtování mi předává vždy na konci měsíce pan Raboch, na základě tohoto je vypsáno vyúčtování. Nyní ve škole máme dvě tarifní pásma, dle vzdálenosti bydliště žáka.
Při vyúčtování je tedy do tabulky zadáno tarifní pásmo, počet pracovních dní dle konkrétního měsíce a počet jízd, kdy žák jel.

Pokud budete mít nějaké připomínky k vyúčtování, prosím řešit pouze s ředitelkou školy a co nejdříve. Nyní bude možnost do vyúčtování nahlédnout u ředitelky školy, z důvodu placení přes inkaso. 

Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Děkuji za pochopení a spolupráci
S pozdravem
Mgr. Jana Křikavová
Ředitelka školy

 

Č.j. 0015/2021/ZSHBE

 

 

⎙ Vytisknout

Vyhlášení ředitelského volna na 21. a 22. prosince 2020

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 30. Listopadu 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci, která pořád není moc příznivá a prakticky je neustále možné se někde nakazit,jsem se rozhodla vyhlásit na dny 21. a 22. 12. 2020 ředitelské volno.
Jedná se o poslední dva dny před Vánoci, vždy v tyto dny probíhala besídka, která tedy letos nebude možná.
Chtěla bych předejít nákaze pedagogů, žáků, Vás i rodinných příslušníků.
Vím, že je to pro někoho komplikace, ale asi bychom nikdo nechtěl trávit svátky tam, kde by nám nebylo dobře.

Děkuji za pochopení
S pozdravem a přáním pevného zdraví
Mgr. Jana Křikavová

⎙ Vytisknout