Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Kontakty

Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Hradní 67

267 53 ŽEBRÁK

telefon 311 533 638

email spskola@tiscali.cz

Datová schránka 25yw7p5

IČ organizace 70107076

RED-IZO školy 600021564

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

Školní kalendář

 • Ve čtvrtek 30. Června 2022
 • Ukončení školního vyučování ve druhém pololetí
 • Od pátku 1. Července 2022 do středy 31. Srpna 2022
 • Hlavní prázdniny
Vše | Oznámení | Fotografie | Ze školy | Jídelníčky

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022/ 2023

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 22. Února 2022 | ⎙ Vytisknout

Do Základní školy, Žebrák, Hradní 67

pro školní rok 2022/ 2023

se uskuteční 

v PONDĚLÍ dne 11. 4. 2022 od 14.30 h

 Provedeme Váš školou a zodpovíme případné dotazy. Prosíme zájemce o nahlášení se na telefonním čísle 311 533 638.

 Rodiče v den zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte, platný návrh poradenského zařízení / PPP, SPC / k zařazení dítěte do školy pro žáky  se speciálními vzdělávacími potřebami do Základní školy - stejný výukový program pro žáky s LMP a žáky bez LMP do Základní školy speciální.
Návrh musí obsahovat doporučení k zařazení do vzdělávacího programu a případná podpůrná opatření.

Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky, předloží doporučení poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa k odložení školní docházky.

 Veškeré podklady pro zápis nebo odklad školní docházky na rok 2022-2023, je možné zaslat poštou nebo do datové schránky 25yw7p5.

TĚŠÍME SE NA VÁS.

Mgr. Jana Křikavová
ředitelka školy

Mgr. Renáta Holečková
zástupkyně ředitelky

Uzavření školy

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 16. Února 2022 | ⎙ Vytisknout

Z rozhodnutí ředitelky školy bude škola uzavřena ve čtvrtek a pátek 17. a 18. února.

Přerušení svozu školního mikrobusu

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 15. Února 2022 | ⎙ Vytisknout

V týdnu od 15. -  18. února je školní mikrobus mimo provoz.

Informace o znovuotevření školy

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 25. Listopadu 2021 | ⎙ Vytisknout

Informace o znovuotevření školy byly zaslány všem rodičům po e-mailu. Prosíme o přečtení! V pondělí bude probíhat testování, ranní svoz odpadá.

COVID 19

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 18. Listopadu 2021 | ⎙ Vytisknout

Ředitelka školy vyhlašuje vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s výrazným výskytem nákazy COVID - 19 na dny 19., 22., 23., 24.11. ředitelské volno. Na dny 25., 26.11. žádá ředitelka školy MŠMT o změnu organizace školního roku. Předpokládané otevření školy, spojené s testováním žáků proběhne v pondělí 29.11. Všichni rodiče budou informováni e- mailem.

Rodiče žáků do 10 let mají nárok na OČR,  potvrzení vystaví škola.

Absence školní dopravy

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 12. Listopadu 2021 | ⎙ Vytisknout

V úterý 16.11. 2021 z rodinných důvodu pana řidiče nepojede odpolední svoz!

Vyhlášení ředitelského volna na 27. září 2021

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 10. Září 2021 | ⎙ Vytisknout

Vážení rodiče,

na den 27. 9. 2021 (pondělí), vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno z důvodu uzavření školního stravování v SOU a SOŠ Hořovice.
Tento den budou žáci z výuky omluveni.

Děkuji za pochopení.

 

Mgr. Jana Křikavová
ředitelská školy

Zahájení školního roku 2021/ 2022

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 26. Srpna 2021 | ⎙ Vytisknout

Vážení rodiče, milí žáci, zveme vás tímto k zahájení školního roku 2021/22, jehož společná část se uskuteční na školním dvoře dne 1.září 2021 od 9:00 hod. Třídní záležitosti a testování proběhnou v kmenových učebnách. Pokud mají vaše děti potíže se zvládáním hromadných akcí, nabízíme možnost po domluvě s třídní učitelkou přijít již v 8:00 a organizační záležitosti ve třídě vyřídit před společnou částí v 9:00. Program je věnován seznámení žáků se svou třídou a vyučujícím, předání základních informací a dořešení organizačních záležitostí (rozvrh, docházka do ŠD, stravování, doprava apod.). V letošním roce je navíc povinnost hned 1.9. některé žáky otestovat – toto bude probíhat též ve třídě pod dohledem učitele s vaší dopomocí. Účast rodičů je tedy nutná. Tento den ještě nepojede školní autobus a nebude zajištěno stravování.   Dále posíláme předběžné informace o organizaci provozu školy v příštím roce s ohledem na epidemickou situaci dle závazných pokynů MŠMT a MZCR.:

 • V celém zařízení bude nadále nutný zvýšený úklid a dezinfekce všech prostor.
 • Je zakázán vstup cizích osob do budovy školy (mimo pracovníků poradenských zařízení a školní inspekce).
 • Rodiče budou předávat děti u vchodových dveří, je nutná ochrana dýchacích cest ochranným prostředkem (druh dle aktuálního pokynu MZČR).
 • Žáci naší školy jsou vyjmuti z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest, pokud jí snesou, je doporučeno její použití.
 • Vzhledem k doporučení zachovat homogenní skupiny bude režim podobný, jako v loňském roce. Prozatím bude zachován i hořovický svoz, pokud dojde ke zhoršení situace, budeme muset provoz omezit.
 • V případě podezření na výskyt onemocnění bude postup stejný, jako v loňském roce: izolace dítěte, bezprostřední informace rodičům a okamžité vyzvednutí dítěte. Z toho důvodu je bezpodmínečně nutné, aby byl alespoň jeden zákonný zástupce vždy k dosažení. Pokud toto není z pracovních důvodů nutné, bude třeba domluvit se zaměstnavatelem, že budeme kontaktovat je, a oni informace okamžitě předají. Pokud bude dítě jevit příznaky onemocnění bezprostředně při nástupu do autobusu, nebo při předávání rodičem ve škole, nebude do školy či svozu vůbec přijato. 
 • V případě potvrzení nákazy (byť jen jedním testem i bez příznaků) ve škole je postup stejný, jako v loňském roce – karanténa ostatních žáků ze třídy (popř. z autobusu) v domácím prostředí. Pokud se dalším testem onemocnění neprokáže, vrátí se děti do školy.
 • Pokud se na konci prázdnin vracíte z dovolené ze země s vysokým rizikem nákazy, je nutné počítat s povinností RT-PCR testu, popř. samoizolace (viz. informace MZd.).
 • Pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků z jedné třídy, přecházejí nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Připomínáme, že distanční výuka je povinná – forma a metody po dohodě s vyučujícím. Podmínky omlouvání absence jsou uvedeny ve školním řádu – nové znění školního řádu budeme aktualizovat na stránkách školy, též jej dostanete ve škole k dispozici v tištěné podobě.

Informace k testování

 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování), nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Ostatní žáci budou testováni 1.9. (žáci 1.ročníků mohou až 2.9. – po domluvě s vyučující), dále 6.9. a 9.9., časově upřesníme podle počtu očkovaných žáků. Žáci se k testování dostaví společně s rodiči.
 • V těchto termínech budeme testovat antigenními testy, počítejte tedy s 15 minutovým čekáním mimo budovu školy.
 • Pokud žák nebude přítomen v uvedených termínech ve škole, bude otestován nejbližší další den, kdy se do školy dostaví.
 • Na základě výsledků celoplošně v celé republice bude rozhodnuto o dalším postupu. Další testy budou prováděny pouze v případě, že se prokáže určitá míra výskytu onemocnění. ·        Pokud nechcete vaše dítě nechat otestovat, může být přesto výuce přítomno, je však vyloučeno ze cvičení a má zákaz zpěvu, bude izolováno při stravě apod. Též by bylo vyloučeno ze školní družiny.  

Prosíme vás o poskytnutí informací kvůli prvnímu testování. Vyplňte prosím návratku (popř. napište vlastní text do mailu mimo wordový formulář), abychom mohli vše dopředu připravit. Prosíme zaslat mailem na adresu školy – nejpozději do 30.8. do 12 hodin. Děkuji

Návratka ke stažení

Mgr. Jana Křikavová
ředitelka školy

Informace k ukončení školního roku 2020/ 21

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 28. Června 2021 | ⎙ Vytisknout

Ředitelství Základní školy, Žebrák Hradní 67, tímto oznamuje, že školní rok 2020/ 2021 končí na naší škole ve středu dne 30. 6. 2021

V tento den se nekoná svoz ani rozvoz žáků školním autobusem. Počítáme s tím, že si přijedete společně s Vašimi dětmi vyzvednout vysvědčení a všichni slavnostně ukončíme letošní školní rok.

Program:
Informace ředitelky školy
Rozdání vysvědčení ve dvoře školy, prosím o větší rozestupy a roušky nebo respirátory pro doprovod dětí

Svačina ani oběd na tento den není objednána.

P O Z O R !!! Začátek v 9.00 h - přepokládáný konec v 10.00 h

Doufáme, že pro vysvědčení přijedou všechny děti.

Znovu se sejdeme ve středu 1. 9. 2021 v 9.00 h, kdy začíná nový školní rok. V tento den nejede školní autobus, ani nebude zajištěna svačina a oběd. Bude pouze krátké zahájení nového školního roku, předání informací nově nastupujícím žákům a jejich rodičům, vyplnění přihlášek do školní družiny, přihlášení stravování.
V tento den očekáváme opět s dětmi i vás rodiče.

Hezké a klidné prázdniny za celý kolektiv přeje

Mgr. Jana Křikavová
ředitelka školy

Poslední testování nás bude čekat ještě v úterý dne 29. 6. 2021 - bohužel nejde zrušit z mého popudu, pokud h nezruší samotná laboratoř testovat musíme.

ZÁPIS 2021/22

ÚŘEDNÍ DESKA Uveřejněno 22. Března 2021 | ⎙ Vytisknout

Do Základní školy, Žebrák, Hradní 67

pro školní rok 2021/ 2022

se uskuteční 

ve čtvrtek dne 1. 4. 2021 od 13.00 h

 Jelikož se bude konat zápis v době prázdnin, bude možná Vaše přítomnost (i přítomnost dítěte) v budově školy. Provedeme Vás školou a vše vyřešíme ústně. Zápis bude probíhat formou předání dokumentů nebo osobně ale jen po předchozí telefonické domluvě, abychom zamezili případnému setkávání více lidí pohromadě. Čas Vám bude sdělen na telefonním čísle 311 533 638.

 Rodiče v den zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte, platný návrh poradenského zařízení / PPP, SPC / k zařazení dítěte do školy pro žáky  se speciálními vzdělávacími potřebami do Základní školy - stejný výukový program pro žáky s LMP a žáky bez LMP do Základní školy speciální.
Návrh musí obsahovat doporučení k zařazení do vzdělávacího programu a případná podpůrná opatření.

Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky, předloží doporučení poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa k odložení školní docházky.

 Veškeré podklady pro zápis nebo odklad školní docházky na rok 2021-2022, je možné zaslat poštou nebo do datové schránky 25yw7p5.

TĚŠÍME SE NA VÁS.

Mgr. Jana Křikavová
ředitelka školy

Mgr. Renáta Holečková
zástupkyně ředitelky