Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Mikuláš - 4.12.2020

Po dlouho dlouhé době se konečně dnes v naší škole něco dělo. A to něco u některých velmi oblíbené a u některých velmi neoblíbené...Z vlastních řad k nám zavítali Mikuláš s čertem a andělem. Nevýhodou pro děti bylo, že je celý rok sledovali a tudíž jim nic neuniklo. A tak se slibovalo a slibovalo. Anděl se přimlouval za děti a čert si označil hned několik hříšníků! Mikuláš šel dokonce i na kontrolu do tříd. Vše dobře dopadlo, Mikuláš slyšel spoustu básniček a všechny děti odměnil dárečky. Děkujeme rodičům Tomíka J. za nadílku.