Základní škola, Žebrák, Hradní 67Hradní 67, 267 53, Žebrák

Školská rada

Školská rada byla zřízena rozhodnutím Středočeského kraje, jako zřizovatelem školy dne 1. 1. 2006.

Školská rada má tři členy.

Jmenován zřizovatelem – Mgr. Roman Hájek
Volená rodiči – Mgr. Andrea Lexová
Volená pedagogickým sborem – Mgr. Bc. Renáta Holečková – předseda školské rady