Základní škola, Žebrák, Hradní 67Hradní 67, 267 53, Žebrák

Školní družina

Škola dlouhodobě organizuje pestrou nabídku mimoškolních aktivit a činností ve školní družině. Je zde uplatňován integrovaný přístup k jednotlivým žákům.

V lednu 2010 škola vybudovala v prostorách dosavadního služebního bytu novou školní družinu. Mimo běžného vybavení (výtvarné potřeby, stavebnice, hračky…) je zde DVD přehrávač – využíváno i pro výuku, projektor s možností prezentace a interaktivního zapojení žáků, sedací vaky pro odpočinek, relaxační vak apod. Pro hygienu využíváme dosavadní bytovou koupelnu, pro výuku PV zařízenou kuchyňku. Nově může družina využívat školní dvůr.

Při všech činnostech vychovatelky vychází z konkrétních podmínek jak personálních a prostorových, tak z možností a potřeb jednotlivých žáků.

Projekt „Družina“

Do února roku 2010 jsme jako družinu využívali běžnou třídu. Poté jsme slavnostně otevřeli novou školní družinu pro naše žáky. Projekt „Družina“ finančně podpořil zřizovatel Krajský úřad Středočeského kraje.

Proto jsme za tyto prostředky mohli nakoupit vybavení této velké místnosti, která je rozdělena na cvičnou kuchyni pro pracovní vyučování, nábytek s hračkami, např. Lego, různé stavebnice, hry, puzzle, skládačky, kočárek pro panenky aj. Dále odpočinkový koutek s relaxačními pytli, dataprojektor, který je možno využívat i pro výuku.

Žákům, se v nové školní družině moc líbí, samozřejmě nelze uspokojit přání všech, neboť finanční prostředky byly omezené. I přesto moc děkujeme zřizovateli.