Základní škola, Žebrák, Hradní 67Hradní 67, 267 53, Žebrák

Zdravotní rehabilitace

Rehabilitace, léčebná tělesná výchova

Předností této školy bylo již od začátku otevření rehabilitačního oddělení.

Rehabilitační oddělení je rozděleno na část individuální léčebné tělesné výchovy, nácviku soběstačnosti a zdravotní TV. Léčebnou rehabilitaci provádějí 2 učitelky tělesné výchovy, které mají potřebné vzdělání v oboru fyzioterapie. Zaměřují se na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu.

Fyzioterapeutické vyšetření

Zahrnuje zhodnocení anamnestických dat a vlastní kineziologický rozbor pacienta. Na základě výše uvedeného fyzioterapeut navrhuje ve spolupráci s dětským neurologem  léčebné procedury a optimální postup terapie.

Individuální LTV

Cvičení dle Vojtovy reflexní lokomoce, Bobathova technika, mobilizace periferních kloubů, páteře a uvolňování svalů končetin a páteře postizometricko relaxací. Rovněž provádíme cvičení na stabilizační plošině – vhodné k nácvik rovnováhy.

Vodoléčba

Vzhledem k nárustu cen za veškeré energie a splnění všech hygienických podmínek pro využívání vodoléčby je tato činnost do odvolání pozastavena

– rašelinové a prafínové zábaly

Zdravotní tělesná výchova

Provádí se v rámci hodin tělesné výchovy.

Ergoterapie v rámci pracovního vyučování.

Tělocvična je vybavena nejmodernějšími přístroji na posilování dolních končetin – kolo, běhací chodník, šlapadlo, ribstole, švédská bedna, žíněnky, stavebnicemi a velkým množstvím dalšího cvičebního náčiní.