Základní škola, Žebrák, Hradní 67

 Keramická dílna

V rámci pracovní terapie rozvíjejí žáci zpracováním hlíny jemnou motoriku. Učí se koordinaci pohybů ručním zpracováním a později s využitím hrnčířského kruhu. V rámci této dílny rozvíjíme u žáků estetické cítění, fantazii a pracovní dovednosti.

Keramická dílna