Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Úroveň výuky a vzdělání je ovlivněna nejen konkrétními materiálními podmínkami školy, ale také schopnostmi a zkušenostmi učitelů. Vzdělání a výchovu žáků zajišťuje na škole celkem šestnáct pedagogických pracovníků.

Všichni učitelé jsou současně třídními učiteli. Vyučují ve svých třídách většinu předmětů, TV vyučují profesionální pracovnice na zdravotní tělesnou výchovu a rehabilitaci postižených žáků.

Charakteristika pedagogického sboru

Představy o vzdělávání jsou ovlivněny nejen konkrétními materiálními podmínkami školy, ale také schopnostmi a zkušenostmi učitelů.

Ředitelka školy Mgr. Jana Křikavová
Učitelé Mgr. Renáta Holečková
  Mgr. Hana Kohoutová
  Mgr. Michaela Mašková
  Bc. Eva Rosenbaumová Dis.
  Květuše Holubová
Učitelé TV, RHB Bc. Jana Brázdová
  Hana Tenorová
Vychovatelé Marika Hnízdilová
  Josef Raboch
  Petra Langerová
Asistenti pedagoga Martina Maternová
  Miloslava Štorkánová
  Dana Gyorgy
  Denisa Šobková
  Veronika Démelová
  Tereza Jetelová
  Petra Umonová
  Tereza Marešová
  Amálie Mašková
  Jaroslava Prokopová (zástup po dobu nemoci)
Provozní zaměstnanci Josef Palek
  Lenka Dubská