Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Rehabilitace, vodoléčba

Předností této školy bylo již od začátku otevření rehabilitačního oddělení.

Rehabilitační oddělení je rozděleno na část elektroléčby, individuálné léčebné tělesné výchovy, nácviku soběstačnosti a zdravotní TV. Léčebnou rehabilitaci provádějí 2 fyzioterapeutky, které se zaměřují na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu.

Do budoucna plánujeme zřízení samostatné relaxační místnosti.

Fyzioterapeutické vyšetření

Zahrnuje zhodnocení anamnestických dat a vlastní kinezilogický rozbor pacienta a na základě výše uvedenéo navrhuje fyzioterapeut ve spolupráci s dětským neurologem, který indikuje léčebné procedury, optimální postup terapie.

Individuální LTV

Cvičení dle Vojtovy reflexní lokomoce, Bobathova technika, mobilizace periferních kloubů, páteře a uvolňování svalů končetin a páteře postizometricko relaxací. Rovněž provádíme cvičení na stabilizační plošině – vhodné k nácvik rovnováhy.

Vodoléčba

Podvodní masáže, perličkové koupele, vířivé koupele na DKK, masáže.  

Elektroléčba

Magnetoterapie, krátkovlnná diatermie, biolampa, solux, rašelinové a prafínové zábaly, ultrazvuk, diadynamik.

Zdravotní tělesná výchova

Provádí se v rámci hodin tělesné výchovy.

Ergoterapie v rámci pracovního vyučování.

Tělocvična je vybavena nejmodernějšími přístroji na posilování dolních končetin – kolo, běhací chodník, šlapadlo, ribstole, švédská bedna, žíněnky, stavebnicemi a velkým množstvím dalšího cvičebního náčiní.