Základní škola, Žebrák, Hradní 67

 Školní družina

Škola dlouhodobě organizuje pestrou nabídku mimoškolních aktivit a činností ve školní družině. Je zde uplatňován integrovaný přístup k jednotlivým žákům. 

V lednu 2010 škola vybudovala v prostorách dosavadního služebního bytu novou školní družinu. Mimo běžného vybavení (výtvarné potřeby, stavebnice, hračky…) je zde TV, DVD přehrávač – využíváno i pro výuku, projektor s možností prezentace a interaktivního zapojení dítěte, počítače, sedací vaky pro odpočinek dětí, polohovací postel, relaxační vak apod. Pro hygienu využíváme dosavadní bytovou koupelnu, pro výuku PV zařízenou kuchyňku. Nově může družina využívat školní dvůr.

Při všech činnostech vychovatelky vychází z konkrétních podmínek jak personálních a prostorových, tak z možností a potřeb jednotlivých žáků.

Projekt "Družina" 

Do února roku 2010 jsme jako družinu využívali běžnou třídu. Poté jsme slavnostně otevřeli novou školní družinu pro naše děti. Projekt "Družina" finančně podpořil zřizovatel Krajský úřad Středočeského kraje.

Proto jsme za tyto prostředky mohli nakoupit vybavení této velké místnosti, která je rozdělna na cvičnou kuchyni pro pracovní vyučování, počítačový koutek, nábytek s hračkami, např. Lego, různé stavebnice, hry, puzzle, skládačky, kočárek pro panenky aj. Dále odpočinkový koutek s relaxačními pytli, velký LCD televizor s DVD, dataprojektor, který je možno využívat i pro výuku.

Dětem se v nové školní družině moc líbí, samozřejmě nelze uspokojit přání všech dětí, neboť finanční prostředky byly omezené. I přesto moc děkujeme zřizovateli.