Základní škola, Žebrák, Hradní 67

ZÁPIS

Uveřejněno 1. Ledna 1970 ⎙ Vytisknout

Z Á P I S

do Základní školy, Žebrák, Hradní 67,

pro školní rok 2019 / 2020

se uskuteční

ve středu dne 3.4.2019 od 14.00 do 15.30 hod.

 

Rodiče v den zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte,

platný

návrh poradenského zařízení / PPP, SPC / k zařazení dítěte do

školy pro žáky

se speciálními vzdělávacími potřebami

do Základní školy - stejný výukový program pro žáky s LMP a

žáky bez LMP
do Základní školy speciální,

Návrh musí obsahovat doporučení k zařazení do vzdělávacího

programu

a případná podpůrná opatření

Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky,

předloží doporučení poradenského zařízení

a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

k odložení školní docházky.

Den zápisu je zároveň dnem otevřených dveří.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Jaroslava Prokopová
ředitelka školy