Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Informace k zahájení školního roku

Uveřejněno 26. Srpna 2020
⎙ Vytisknout

Informace k zahájení školního roku
Na všechny se budeme těšit dne 1.9. 2020 v 9.00hodin, kdy se dle počasí sejdeme na dvoře školy a probereme společné informace. Poté se žáci s jedním rodičem po skupinkách odeberou do svých tříd, kde jim paní učitelky předají další informace. V tento den bude probíhat přihlašování stravy, zápisy do
školní družiny a noví žáci dostanou rozpis školního svozu. Děti po zahájení školního roku tento den odcházejí domů s rodiči. 

Provoz školy vzhledem ke COVID 19
Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci bude probíhat provoz školy zatím bez ochrany dýchacích cest, pokud někdo chce dětem roušky dát, je to na jeho uvážení. Jejich nošení ale není povinností. Totéž se týká i zaměstnanců školy, společné nošení roušek není nařízeno, pokud nějaký zaměstnanec chce roušku nosit, nebude mu bráněno. Žáci budou sváženi školním autobusem, při příjezdu do školy jim budou umyty a vydesinfikovány ruce a namátkově měřena teplota. Pokud si rodič dítě bude dovážet, bude vpuštěn jen do šatny školy, kde si žáka převezme zaměstnanec a také proběhne umytí a desinfekce rukou.
Všichni zaměstnanci školy budou dbát na zvýšenou hygienu a budou žákům opakovaně připomínat základy hygieny. Úklid a desinfekce budovy a autobusu bude probíhat několikrát denně. Při pobytu v jídelně budou žáci obsluhováni a sami si nebudou jídlo odebírat ani připravovat příbory.
Při jídle budou děti rozděleny na menší skupinky. Nádoby s desinfekčním prostředkem budou k dispozici ve všech třídách, v tělocvičně, v jídelně …
Otírání rukou bude probíhat do jednorázových papírových utěrek, ručníky zatím nebudou potřeba. 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy:
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí mezi ně patří i COVID 19, kde jsou příznaky zvýšená teploty, kašel, horečka, rýma, bolesti kloubů apod..- pokud takové dítě přijde do školy a bude v doprovodu zákonného zástupce nebude vpuštěno do budovy školy, pokud bude tyto
příznaky vykazovat při nástupu do autobusu též nebude do školy odvezen. Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu dne, žák neprodleně dostane roušku a bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti a izolován od ostatních přítomných ve škole a současně bude vyrozuměn zákonný zástupce. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění jako je rýma, kašel…je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí- zde se jedná o potvrzení od lékaře. Takto zní manuál pro školy, který v této souvislosti vydalo ministerstvo školství. Sama vím, jak bude těžké tyto příznaky oddělovat a jak určit kdo do školy může a kdo ne. Proto bych Vás chtěla poprosit, pokud se Vaše dítě zjevně nebude cítit dobře a situace to dovolí neposílejte ho do školy, předejdeme tím mnoha problémům a nepříjemnostem. Nikdo nevíme jak dlouho bude tato situace trvat a nikdo nevíme jak se v ní zachovat, zkusme ji tedy nějakým způsobem zvládnout a hlavně ji ve zdraví přežít.

Děkuji za pochopení a spolupráci
S pozdravem

Mgr. Jana Křikavová
ředitelka školy