Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Oznámení ředitelky školy

Uveřejněno 16. Září 2020
⎙ Vytisknout

Vážení rodiče,
mám potřebu Vás informovat o dění ve škole  a tím spojené pro obě strany nepříjemnosti. 

Již před začátkem školního roku Vám byl rozeslán email, kde bylo popsáno jak se v případě teploty, rýmy atd…bude postupovat, tento dopis byl dán vše rodičům na třídách k podpisu a brali jste na vědomí seznámení se s ním..

Tento týden se bohužel již u několika dětí vyskytla teplota, popř. rýma. Děti byly dány do izolace a bylo voláno rodičům.
Bohužel se nám stalo, že dítě bylo posláno po jednom dni opět do školy, kde mu byla naměřena teplota znovu.

Věřte, že ani pro mne to není příjemné, volat  a sdělovat, že Vaše dítě vykazuje příznaky nemoci, ale musím vycházet z pokynů ministerstva a být proto zodpovědná a tedy Vás na toto upozornit.

Neberte to prosím, že zde Vaše dítě nechceme, nebo proti němu něco máme. Všichni zde pracujeme s velkým nasazením a právě s láskou k Vašim dětem.
Proto Vás prosím buďme k sobě milejší a respektujme tyto pokyny…

Ještě prosím o dostupnost  na Vašich telefonech..

Z nového nařízení a z pokynů, které jsou od praktických lékařů, ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství, které se společně dohodli na tom, pokud dítě vykazuje příznaky infekčního onemocnění horních cest dýchacích a má k tomu teplotu  je dítě zpět do kolektivu puštěno až po 10 dnech. Toto má škola právo požadovat.

Vím, že je to nepříjemná situace pro všechny a věřte, že nikdo se v ní necítí dobře, ale musíme respektovat pravidla, a věřit, že virus brzy porazíme a i po těchto nepříjemnostech se budeme zase na sebe usmívat a těšit se z každého pracovního dne s Vašimi dětmi…  

Děkuji a přeji všem hlavně pevné zdraví a hodně trpělivosti.  

S pozdravem Mgr. Jana Křikavová