Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Informace o provozu školy od 14.10. 2020

Uveřejněno 13. Října 2020 ⎙ Vytisknout

Podle usnesení vlády ze dne 12.10. 2020 zůstává naše škola i nadále otevřená pro vyučování. Školní družiny jsou však podle aktuálně platného rozhodnutí uzavřeny plošně ve všech školách. Není tedy možné zajistit dohled nad žáky v čase před a po vyučování a vzhledem k odlišným časovým dotacím v rozvrzích žáků jednoho svozu dovážet i rozvážet žáky svozovým autobusem.

Od středy je možné zajistit pouze ranní svoz pro žáky Berounského okruhu, ale v čase posunutém o 45 minut později (viz. níže) – autobus žáky přiveze v čase, kdy začíná vyučování. Ostatní svozy nebudou, rodiče si musí žáky dopravit sami – ráno i odpoledne. Děti je přitom třeba dopravit do školy v čase od 7:50 do 8:10 a vyzvednout hned po vyučování, učitelé zapsali dětem do notýsků časy. Pokud toto není možné zajistit, budou vaše děti až do 2.11. omluveni, popř. dostanou zadané domácí úkoly. On-line výuka v tomto období nebude – učitelé běžně vyučují. 

Stravování by mělo být standardně zajištěno ze SOŠ Hořovice, pokud bude počet strávníků nad 10 osob – budeme vás v případě změny včas informovat. Kdyby byl malý zájem, bude probíhat stravování stejně jako v červnu formou studených jídel z domova.

Na MŠMT probíhají jednání ohledně otevření školních družin v našem typu škol, ale dokud toto nebude schváleno vládou, musíme se řídit aktuálními pokyny. V případě změny vás budeme neprodleně informovat telefonicky.

Prosím vás o sdělení, zda vaše dítě bude ve dnech 14. - 23.10. docházet do školy – prozatím vycházejme ze situace, že je ŠD uzavřena a svoz funguje pouze omezeně – ranní Beroun v posunutém čase. Zároveň prosím o informaci, zda máte zájem o stravování ze SOŠ Hořovice tak, jak je běžně hlášen (mám tím na mysli např. situaci, že za tohoto stavu nebudete chtít školní obědy, ale dítě bude jíst po dovezení z vyučování doma).

Děkuji za včasnou odpověď.   Renata Holečková

Změny v jízdním řádu:
07:06  Beroun – Plzeňská brána
07:12  Beroun – ulice Mládeže
07:21  Popovice
07:25  Tmaň – Slavíky
07:28  Tmaň
07:33  Suchomasty
07:41  Lochovice
07:47  Praskolesy
07:50  Žebrák