Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Dodatek k vyúčtování dopravy a stravy

Uveřejněno 14. Ledna 2021 ⎙ Vytisknout

V Žebráku dne 14.1.2021

Vyúčtování dopravy a stravy probíhá vždy na základě počtu odjetých svozů a odebrané stravy. Svozy se zaznamenávají každý den do aplikace v telefonu. Pokud jede žák oba svozy má v ten den dvě čárky, pokud jen jednu jízdu, je za ten den jen jedna čárka.
Toto vyúčtování mi předává vždy na konci měsíce pan Raboch, na základě tohoto je vypsáno vyúčtování. Nyní ve škole máme dvě tarifní pásma, dle vzdálenosti bydliště žáka.
Při vyúčtování je tedy do tabulky zadáno tarifní pásmo, počet pracovních dní dle konkrétního měsíce a počet jízd, kdy žák jel.

Pokud budete mít nějaké připomínky k vyúčtování, prosím řešit pouze s ředitelkou školy a co nejdříve. Nyní bude možnost do vyúčtování nahlédnout u ředitelky školy, z důvodu placení přes inkaso. 

Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Děkuji za pochopení a spolupráci
S pozdravem
Mgr. Jana Křikavová
Ředitelka školy

 

Č.j. 0015/2021/ZSHBE