Základní škola, Žebrák, Hradní 67

ZÁPIS 2021/22

Uveřejněno 22. Března 2021 ⎙ Vytisknout

Do Základní školy, Žebrák, Hradní 67

pro školní rok 2021/ 2022

se uskuteční 

ve čtvrtek dne 1. 4. 2021 od 13.00 h

 Jelikož se bude konat zápis v době prázdnin, bude možná Vaše přítomnost (i přítomnost dítěte) v budově školy. Provedeme Vás školou a vše vyřešíme ústně. Zápis bude probíhat formou předání dokumentů nebo osobně ale jen po předchozí telefonické domluvě, abychom zamezili případnému setkávání více lidí pohromadě. Čas Vám bude sdělen na telefonním čísle 311 533 638.

 Rodiče v den zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte, platný návrh poradenského zařízení / PPP, SPC / k zařazení dítěte do školy pro žáky  se speciálními vzdělávacími potřebami do Základní školy - stejný výukový program pro žáky s LMP a žáky bez LMP do Základní školy speciální.
Návrh musí obsahovat doporučení k zařazení do vzdělávacího programu a případná podpůrná opatření.

Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky, předloží doporučení poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa k odložení školní docházky.

 Veškeré podklady pro zápis nebo odklad školní docházky na rok 2021-2022, je možné zaslat poštou nebo do datové schránky 25yw7p5.

TĚŠÍME SE NA VÁS.

Mgr. Jana Křikavová
ředitelka školy

Mgr. Renáta Holečková
zástupkyně ředitelky