Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Zahájení školního roku 2021/ 2022

Uveřejněno 26. Srpna 2021 ⎙ Vytisknout

Vážení rodiče, milí žáci, zveme vás tímto k zahájení školního roku 2021/22, jehož společná část se uskuteční na školním dvoře dne 1.září 2021 od 9:00 hod. Třídní záležitosti a testování proběhnou v kmenových učebnách. Pokud mají vaše děti potíže se zvládáním hromadných akcí, nabízíme možnost po domluvě s třídní učitelkou přijít již v 8:00 a organizační záležitosti ve třídě vyřídit před společnou částí v 9:00. Program je věnován seznámení žáků se svou třídou a vyučujícím, předání základních informací a dořešení organizačních záležitostí (rozvrh, docházka do ŠD, stravování, doprava apod.). V letošním roce je navíc povinnost hned 1.9. některé žáky otestovat – toto bude probíhat též ve třídě pod dohledem učitele s vaší dopomocí. Účast rodičů je tedy nutná. Tento den ještě nepojede školní autobus a nebude zajištěno stravování.   Dále posíláme předběžné informace o organizaci provozu školy v příštím roce s ohledem na epidemickou situaci dle závazných pokynů MŠMT a MZCR.:

 • V celém zařízení bude nadále nutný zvýšený úklid a dezinfekce všech prostor.
 • Je zakázán vstup cizích osob do budovy školy (mimo pracovníků poradenských zařízení a školní inspekce).
 • Rodiče budou předávat děti u vchodových dveří, je nutná ochrana dýchacích cest ochranným prostředkem (druh dle aktuálního pokynu MZČR).
 • Žáci naší školy jsou vyjmuti z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest, pokud jí snesou, je doporučeno její použití.
 • Vzhledem k doporučení zachovat homogenní skupiny bude režim podobný, jako v loňském roce. Prozatím bude zachován i hořovický svoz, pokud dojde ke zhoršení situace, budeme muset provoz omezit.
 • V případě podezření na výskyt onemocnění bude postup stejný, jako v loňském roce: izolace dítěte, bezprostřední informace rodičům a okamžité vyzvednutí dítěte. Z toho důvodu je bezpodmínečně nutné, aby byl alespoň jeden zákonný zástupce vždy k dosažení. Pokud toto není z pracovních důvodů nutné, bude třeba domluvit se zaměstnavatelem, že budeme kontaktovat je, a oni informace okamžitě předají. Pokud bude dítě jevit příznaky onemocnění bezprostředně při nástupu do autobusu, nebo při předávání rodičem ve škole, nebude do školy či svozu vůbec přijato. 
 • V případě potvrzení nákazy (byť jen jedním testem i bez příznaků) ve škole je postup stejný, jako v loňském roce – karanténa ostatních žáků ze třídy (popř. z autobusu) v domácím prostředí. Pokud se dalším testem onemocnění neprokáže, vrátí se děti do školy.
 • Pokud se na konci prázdnin vracíte z dovolené ze země s vysokým rizikem nákazy, je nutné počítat s povinností RT-PCR testu, popř. samoizolace (viz. informace MZd.).
 • Pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků z jedné třídy, přecházejí nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Připomínáme, že distanční výuka je povinná – forma a metody po dohodě s vyučujícím. Podmínky omlouvání absence jsou uvedeny ve školním řádu – nové znění školního řádu budeme aktualizovat na stránkách školy, též jej dostanete ve škole k dispozici v tištěné podobě.

Informace k testování

 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování), nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Ostatní žáci budou testováni 1.9. (žáci 1.ročníků mohou až 2.9. – po domluvě s vyučující), dále 6.9. a 9.9., časově upřesníme podle počtu očkovaných žáků. Žáci se k testování dostaví společně s rodiči.
 • V těchto termínech budeme testovat antigenními testy, počítejte tedy s 15 minutovým čekáním mimo budovu školy.
 • Pokud žák nebude přítomen v uvedených termínech ve škole, bude otestován nejbližší další den, kdy se do školy dostaví.
 • Na základě výsledků celoplošně v celé republice bude rozhodnuto o dalším postupu. Další testy budou prováděny pouze v případě, že se prokáže určitá míra výskytu onemocnění. ·        Pokud nechcete vaše dítě nechat otestovat, může být přesto výuce přítomno, je však vyloučeno ze cvičení a má zákaz zpěvu, bude izolováno při stravě apod. Též by bylo vyloučeno ze školní družiny.  

Prosíme vás o poskytnutí informací kvůli prvnímu testování. Vyplňte prosím návratku (popř. napište vlastní text do mailu mimo wordový formulář), abychom mohli vše dopředu připravit. Prosíme zaslat mailem na adresu školy – nejpozději do 30.8. do 12 hodin. Děkuji

Návratka ke stažení

Mgr. Jana Křikavová
ředitelka školy