Základní škola, Žebrák, Hradní 67

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022/ 2023

Uveřejněno 22. Února 2022 ⎙ Vytisknout

Do Základní školy, Žebrák, Hradní 67

pro školní rok 2022/ 2023

se uskuteční 

v PONDĚLÍ dne 11. 4. 2022 od 14.30 h

 Provedeme Váš školou a zodpovíme případné dotazy. Prosíme zájemce o nahlášení se na telefonním čísle 311 533 638.

 Rodiče v den zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte, platný návrh poradenského zařízení / PPP, SPC / k zařazení dítěte do školy pro žáky  se speciálními vzdělávacími potřebami do Základní školy - stejný výukový program pro žáky s LMP a žáky bez LMP do Základní školy speciální.
Návrh musí obsahovat doporučení k zařazení do vzdělávacího programu a případná podpůrná opatření.

Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky, předloží doporučení poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa k odložení školní docházky.

 Veškeré podklady pro zápis nebo odklad školní docházky na rok 2022-2023, je možné zaslat poštou nebo do datové schránky 25yw7p5.

TĚŠÍME SE NA VÁS.

Mgr. Jana Křikavová
ředitelka školy

Mgr. Renáta Holečková
zástupkyně ředitelky