Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Řád školní družiny

1. Obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny je vydán na základě ustanovení školského zákona v platném znění. Podrobnější úprava školních družin je obsažena ve vyhlášce o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů